🇹🇿 Česky   Â đŸ‡©đŸ‡Ș Deutsch

TVOƘENÍ, HRY A AKTIVITY

Je spousta her a aktivit, kterĂ© nĂĄm dělajĂ­ radost, spousta tipĆŻ na vĂœrobu jednoduchĂœch hraček, kterĂ© nĂĄm pƙirostly k srdci a spousta zajĂ­mavostĂ­, kterĂ© obohatily nĂĄĆĄ společnĂœ ĆŸivot. 

A to vĆĄe, co se do KNIHY neveĆĄlo, s vĂĄmi chceme sdĂ­let jako inspiraci TADY. 

Hrajeme si s nejmenĆĄĂ­mi

3 tipy na jednoduchĂ© motivačnĂ­ hračky

Vytvoƙte si stuĆŸkovĂ© krouĆŸky, korĂĄlkovĂ©ho hada nebo kontrastnĂ­ černobĂ­lĂ© hračky pro senzomotorickĂ© aktivity.

Vkládačky

JednoduchĂ© procvičovĂĄnĂ­ jemnĂ© motoriky

Tipy na tvorbu vlastnĂ­ch vklĂĄdaček z obyčejnĂœch pƙedmětĆŻ, kterĂ© najdeme doma i v pƙírodě.